Schizofrenia

VII Konferencja z cyklu

"Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie"

pt. "Trójprzymierze"

16 - 17 listopad 2012, Kraków

  Ostatnie wolne miejsca na konferencję - prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń

(szczegóły w zakładce REJESTRACJA)                                

 

  Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Sekcja Psychiatrii Śrdodowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych problemami związanymi z terapią osób chorujących na schizofrenię na VII Konferencję z cyklu "Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie".

 

W tym roku Konferencję organizuje zespół dr Andrzeja Cechnickiego przy współpracy z zespołem dr Marii Rostworowskiej i prof. Bogdana de Barbaro.

 

        W naszej dyskusji będziemy rozważać możlwości i ograniczenia "Trialogu" pomiędzy pacjentami, rodzinami i terapeutami. Jakie są różnice pomiędzy tymi trzema perspektywami, a co pomaga nawiązać prawdziwy dialog i przymierze. Jak  koncepcje zdrowienia (recovery) i orientacji na subiektywne doświadczenie wpływają na codzienną praktykę psychoterapii.

 

Będziemy analizować i reflektować różne podejścia w psychoterapii psychoz, ich ofertę terapeutyczną, a także superwizję jako istotny element procesu psychoterapeutycznego.

 

Te wszystkie pytania, podejście integracyjne w psychoterapii,  krytyczne ujęcie zagadnień farmakoterapii będą  przedmiotem naszych sesji plenarnych i  mamy nadzieję, zachęcą nas do ujawniania wątpliwości i kontrowersji na spotkaniach warsztatowych.

 

Komisja Kształcenia Ustawicznego ZG PTP za uczestnictwo w koferencji przyznała punkty edukacyjne.

 

I dzień - wykłady   - 3 punkty

           - warsztaty - 4 punkty

II dzień - wykłady  - 1,5 punkta

            - warsztaty - 2 punkty

Łącznie                  - 10,5 punkta

 

UWAGA! Wszystkie warsztaty będą odbywać się w tym samym czasie, zatem można wybrać tylko jeden warsztat. Zapisy na warsztaty w dniu Konferencji w recepcji.

 

 

SPONSORZY:

 

 SANOFI_Logo-mini.jpg                                            Konferencja współfinansowana przez

                                                                              Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

       Złoty sponsor

 

 

Projekt i wykonanie SIT